Sustainable Mobility

Sustainable Mobility

Wij zien het als een uitdaging om evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. 

Voor duurzame mobiliteit is integraal beleid onmisbaar. Beleid dat niet alleen gericht is op een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Maar beleid dat ook bijdraagt aan het bereiken van klimaatdoelen en dat erkent dat mobiliteit afhankelijk is van energie die steeds schaarser en kostbaarder wordt.

Verplaatsingen voorkomen bespaart congestie, luchtvervuiling, geluidsoverlast en is ook gunstig voor het klimaat en energieverbruik. Dit kan een oplossing zijn, maar iedere probleem vraagt om een nieuwe (maatwerk) oplossing.


Sustainable Mobility