Werkwijze

Werkwijze

Wij gaan met u in gesprek en luisteren naar wat de behoeftes binnen uw organisatie zijn. 
Als u dit nog niet in kaart heeft gebracht kunnen wij binnen uw bedrijf een mobiliteitsscan uitvoeren. 
Hierdoor bent u verzekerd wat de gedachte gang omtrent mobiliteit is binnen uw personeelsbestand. Aan de hand van deze scan brengen wij een analyse uit welke wij zo transparant mogelijk samenstellen. Deze maken we bespreekbaar met u waarmee we vervolgens in overleg het eerste mobiliteitsplan opmaken. 

Hierna volgt het validatie proces. Wie goed wil voetballen zal eerst moeten oefenen. Daarom testen wij de mogelijke oplossing voor uw vraag eerst op kleinere schaal binnen uw organisatie. Hierdoor voorkomen we dat we in toekomst tegen zaken aan lopen die mogelijk veel tijd en geld kunnen gaan kosten.

Vervolgens maken gaan wij de pilot met u bespreken en trekken we noodzakelijke conclusies. Hierna zullen we vervolgens het definitieve mobiliteitsplan 2.0 binnen uw bedrijf implementeren. De kosten en termijn zijn afhankelijk van hoe gecompliceerd uw vragen en behoeftes zijn. Wij zullen hier altijd vanaf dag één transparant over zijn zodat u niet tegen onverwachte kosten aanloopt.

Werkwijze